Ընդհանուր դրույթներ եվ պայմաններ

Ընդհանուր  դրույթներ և պայմաններ

Էլեկտրոնային հաղորդակցությունն ապահովող կապի միջոցով առևտուր և (կամ) ծառայություն իրականացնելու նպատակով Ինտերնետային կայքում տեղադրվող տեղեկություններ:

Ստորև ներկայացված են <<Ուոթերլոկ>> ՍՊԸ-ին պատկանող www.aparanwater.com ինտերնետային կայքի /էլեկտրոնային առևտրային հարթակ/ միջոցով, ինչպես նաև փոխկապակցված հաղորդակցութունն ապահովող կապի միջոցով / էլեկտրոնային հեռախոսային հավելված/ իրականացվող առևտրի ընդհանուր դրույթները և օգտվելու պայմանները.

www.aparanwater.com ինտերնետային կայքը  /էլեկտրոնային առևտրային հարթակ/ շահագործող ընկերությանը հանդիսանում <<Ուոթերլոկ>>  ՍՊԸ ընկերությանը, որը գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության Իրավաբանական Անձանց Պետական Ռեգիստրի Գործակալությունում թիվ 03Ա 069398 վկայական:  ՀՀ, ք. Երևան,  Ֆուչիկի 27/52 հեռ:  39-24-61, 060-541-541

Առցանց և հեռախոսազանգով պատվերների դեպքում պատվերի ընդունումը, առաքումը, վճարումն ու գնորդ-սպառող հարաբերությունները կարգավորվում են համաձայն menu.am-ի կողմից սահմանված ընթացակարգերի: